Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU „DIGITEX”

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

   „CMWL” – należy przez to rozumieć Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 282, 93-034 Łódź;

   „Portal Digitex” – należy przez to rozumieć portal „DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”, na którym prezentowane są obiekty z zasobów CMWL, m.in. w formie zdigitalizowanych wizerunków obiektów. Portal Digitex powstał w ramach projektu „DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” (realizacja w latach 2017-2019).

   „Użytkownik” – należy przez to rozumieć każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu „Digitex”;

   „Zasób/y” – należy przez to rozumieć wszystkie materiały graficzne, multimedialne, audio zamieszczone na Portalu „Digitex”. Pole ‘Opis’ z na temat obiektu traktowane jest jako utwór i jest ono objęte ochroną wynikającą z regulacji dotyczących prawa autorskiego.

„Administrator” – należy przez to rozumieć Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

 

 1. Wydawcą i właścicielem portalu Digitex jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
 2. Korzystając z Portalu Digitex, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Portal Digitex realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje.
  b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.digitex.cmwl..pl
 4. Korzystanie z portalu Digitex jest płatne i wymaga rejestracji, tzn. podania spersonalizowanego, przypisanego jednej osobie loginu oraz hasła. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera nazwę (login) oraz hasło. W przypadku gdy login lub hasło są już zarejestrowane na Portalu, system poinformuje o konieczności zmiany ww. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane osobowe (adres do korespondencji i emailowy oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeśli taką zamówi). Podany przy rejestracji adres e-mail służy wyłącznie kontaktowaniu się CMWL z Użytkownikiem. Rejestracja jest bezpłatna. Zasoby portalu Digitex są udostępniane po otrzymaniu zapłaty.
 5. Użytkownik w chwili rejestracji informowany jest o odpłatności świadczenia oraz o obowiązujących cenach i warunkach zapłaty. CMWL udostępnia Użytkownikowi sposoby płatności z tytułu korzystania z portalu Digitex poprzez system PayU.
 6. Opłata za korzystanie z portalu wynosi 1 zł (brutto) za miesiąc. W przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z portalu Digitex, kwota opłaty nie podlega zwrotowi.
 7. Użytkownik podczas rejestracji ma możliwość zaznaczenia konieczności wystawienia faktury VAT przez CMWL. CMWL wystawi fakturę w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. Użytkownik upoważnia CMWL do wystawienia faktury VAT (elektronicznej) bez podpisu ze strony Użytkownika. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.
 8. Użytkownik oświadcza, że dane podane podczas rejestracji są prawdziwe.

9.  CMWL nie przechowuje danych kart kredytowych, numerów kont bankowych, ani innych danych umożliwiających realizowanie płatności. Płatności on-line zapewnia dla Portalu operator płatności, firma PayU.

 

I. Dane osobowe

   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CMWL, które przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

   CMWL przetwarza dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.

   CMWL nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.

     CMWL jest uprawniony do udostępniania danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane firmie PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

   Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w dowolnym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych.


III. Zasady korzystania z Zasobów udostępnianych na Portalu Digitex

   Ogólne zasady korzystania z Zasobów:

O ile nie zaznaczono inaczej, Zasoby na Portalu Digitex udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie Niekomercyjne Na Tych Samych Warunkach 4.0 lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons. Użytkownikom Portalu Digitex zezwala się na ich wykorzystywanie, rozpowszechnienie, kopiowanie, zmienianie i remiksowanie pod warunkiem wskazania autorów, źródła pochodzenia i adresu strony internetowej portalu oraz na tej samej licencji.

Użytkownikom Portalu Digitex zezwala się na swobodne wykorzystywanie Zasobów oznaczonych jako domena publiczna pod warunkiem oznaczenia autorstwa (o ile zostało podane), nazwy, źródła pochodzenia zasobu i adresu strony internetowej portalu.

   Każdy Użytkownik Portalu Digitex może bez pytania o zgodę właścicieli praw autorskich korzystać z zasobów według zasady „Dozwolony użytek osobisty” w następujący sposób:

   – pobierać i kopiować Zasoby na własne potrzeby (bez prawa do publikacji);

   – kopiować Zasoby na własny użytek i osób bliskich (rodziny, znajomych) – nie można udostępniać ani rozpowszechniać kopii, opracowań i modyfikacji poza ten krąg osób, np. na otwartym profilu na portalu społecznościowym lub ogólnodostępnym blogu);

   Każdy Użytkownik Portalu Digitex może bez pytania o zgodę właścicieli praw autorskich korzystać z zasobów według zasady „Dozwolony użytek publiczny – cytat” w następujący sposób :

   - cytować wszystkie Zasoby, zarówno teksty, zdjęcia, jak i filmy, znajdujące się na Portalu Digitex w swoich pracach. Drobne utwory takie jak zdjęcia czy krótkie teksty może przytaczać w całości. Dłuższe utwory niż wskazane powyżej tylko we fragmentach.

  Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z Zasobów objętych ochroną prawa autorskiego w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. Na tej podstawie nauczyciel w ramach lekcji może wyświetlać w całości lub kopiować fragmenty dowolnych utworów (filmów, fotografii czy tekstów) dla swoich uczniów.

   W ramach dozwolonego użytku publicznego można sporządzać i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych kopie oraz adaptacje utworów w celu ułatwienia czy umożliwienia osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z nimi.

Zabrania się Użytkownikom kopiowania oraz rozpowszechniania, a także modyfikowania w jakikolwiek sposób, elementów Portalu Digitex w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody CMWL.

IV. Bezpieczeństwo na stronach Portalu Digitex

   CMWL zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych osobowych.

   Do korzystania z usług na Portalu CMWL niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiające wyświetlanie stron WWW, jak również zarejestrowanie się oraz zalogowanie Użytkownika.

 

V. Informacje zbierane przez CMWL o Użytkownikach

   Podczas odwiedzin stron Portalu Digitex na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

   Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z pełnej funkcjonalności Portalu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Portalu Digitex.

   CMWL gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.

   Dane podawane podczas rejestracji on-line na Portalu CMWL są gromadzone w docelowej bazie danych w celu wykorzystania zaawansowanych funkcji Portalu Digitex. Dane są przechowywane do czasu ewentualnej rezygnacji Użytkownika z korzystania z Portalu. Część gromadzonych danych zostaje wykorzystana do analiz statystycznych CMWL.

   Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.

   Użytkownik w każdym momencie może wystąpić o usunięcie swojego konta lub usunięcie swoich danych, co może jednak spowodować wyłączenie funkcjonalności Portalu Digitex.

 

VI. Postanowienia końcowe

CMWL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

CMWL dołożyło wszelkich starań, aby określić status prawny Zasobów udostępnianych na Portalu Digitex. Nie gwarantuje jednak, że wszelkie Zasoby są wolne od praw własności intelektualnej osób trzecich (takich jak znaki towarowe, ochrona baz danych).

CMWL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich wykorzystanie Zasobów znajdujących się na Portalu Digitex.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.